За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F. I. 461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

Елемент

Заглавие

За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F. I. 461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимира Костова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 67-75.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

3.4.3; 4.3.2; 5.2.1.5.1

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Санкт Петербург

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Рез. на англ. ез

Анотации

Авторката подчертава ценността на <Книга Йов от ръкопис F. I. 461> като библейски и езиков паметник, съхранил в редактиран вид превода на Методий на старозаветната Книга Йов. Анализира палеографските и правописните особености на паметника, които го свързват с книжовното дело на <Преславската книжовна школа>. Вероятно там <Методиевият превод> е бил транслитериран от <глаголица> на <кирилица>. Кр. Костова изтъква наличието в Книга Йов от F. I. 461 на правописни особености, засвидетелствани в някои <глаголически ръкописи>: <Синайски псалтир>, <Клоцов сборник>, <Киевски листове>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Киевски листове - правопис; Клоцов сборник - правопис; Книга на Йов - палеография; Книга на Йов - правопис; Книга на Йов - преводи; Преводи на Кирил и Методий; Преславска редакция на Кирило-Методиевите преводи; Синайски псалтир - правопис

Колекции

„За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F. I. 461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40500