Роже Бернар - in memoriam

Елемент

Заглавие

Роже Бернар - in memoriam

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Милан Миланов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997

Страници

с. 3-8.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

XXI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Роже Бернар - in Memoriam“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40499