Some remaining puzzles in Cyrillo-Methodian studies

Елемент

Заглавие

Some remaining puzzles in Cyrillo-Methodian studies

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Henrik Birnbaum

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

p. 7-32.

Описание на серията

ISBN

0583-6255

Систематичен код

1.2.1; 3.2

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Моравия Велика Моравия; Херсон

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Slovo (Zagreb)

Забележки

Рез. на англ. и хърв. ез

Анотации

Обект на проучване са някои основни и все още дискусионни проблеми в <кирилометодиевистиката>: т. нар. "<рушки писмена>", открити от Константин-Кирил по време на престоя му в Херсон; точното установяване на местата, свързани с пребиваването на <солунските братя в Моравия>; въпросът за т. нар. <Методиево учение> и отношението на <папската институция> към Методий и неговото учение

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Живот и дело на Кирил и Методий; Моравска мисия; Пространно житие на Кирил - рушки писмена

Колекции

„Some Remaining Puzzles in Cyrillo-Methodian Studies“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40495