Проф. Боряна Велчева на 60 години

Елемент

Заглавие

Проф. Боряна Велчева на 60 години

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Васил Василев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1992

Страници

с. 215-218.

Описание на серията

ISBN

0005-4283

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 3206

Име на изданието

Бълг. ез.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Проф. Боряна Велчева на 60 години“. , 1992, , 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40477