Епископството на св. Методий

Елемент

Заглавие

Епископството на св. Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Имре Боба

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997

Страници

с. 4-12.

Описание на серията

ISBN

0324-1270

Систематичен код

3.2

Годишнина

LII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Анотации

Статията е опит за координиране на свидетелствата за <Методиевия епископски сан> и за местоположението на неговото <епископство>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Епископия на Методий

Колекции

„Епископството на св. Методий“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40475