Building the Tower of Babel (Michael III, Photius and Basil I and the Byzantine Approval for the Use of the Slavic Liturgyand Alphabet in the Late Ninth Century)

Елемент

Заглавие

Building the Tower of Babel (Michael III, Photius and Basil I and the Byzantine Approval for the Use of the Slavic Liturgyand Alphabet in the Late Ninth Century)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Stephan Nikolov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 41-53.

Описание на серията

ISBN

0204-868Х

Систематичен код

3.2; 3.3; 3.4.2

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Моравия Велика Моравия

Сигнатура

НБКМ / Б 9617

Име на изданието

Старобълг. лит.

Забележки

Анотации

В статията изобретяването на <славянската писменост> и въвеждането на <славянската литургия> се разглежда в контекста на византийската идеология в края на <IX в>. Според автора <Кирило-Методиевото дело> в Моравия получава признание при приемника на Михаил III Василий I

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия и славяните; Живот и дело на Кирил и Методий; Моравска кирило-методиевска книжовна школа; Моравска мисия; Славянска писменост; Славянско богослужение

Колекции

„Building the Tower of Babel (Michael III, Photius and Basil I and the Byzantine Approval for the Use of the Slavic Liturgyand Alphabet in the Late Ninth Century)“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40465