Владетел на духовните пространства [Акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов]

Елемент

Заглавие

Владетел на духовните пространства [Акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов]

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Светлина Николова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997

Страници

с. 4-8.

Описание на серията

ISBN

1310-8190

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

II

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 23644

Име на изданието

Българистика и българисти

Забележки

Съдържа избрана библиогр. на Дмитрий Лихачов

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Владетел на духовните пространства [Акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов]“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40464