Кирилло-Мефодиевский перевод Апостола и его редакции

Елемент

Заглавие

Кирилло-Мефодиевский перевод Апостола и его редакции

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Искра Христова-Шомова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

p. 213-228.

Описание на серията

ISBN

0037-6736

Систематичен код

3.4.3; 5.2; 5.3.1

Годишнина

LXVIII

Съставител

Географски понятия

Атон; Краков; Русия Киевска Русия

Сигнатура

НБКМ / А 1253

Име на изданието

Slavia

Забележки

Анотации

Целта на изследването е да се определят различните редакции и преработки на <апостолския текст> след <превода на Кирил и Методий>, както и характерът на тези редакции. Предмет на изследването е съдбата на текста на тази <библейска книга> след преславската редакция, така че ръкописите, представляващи преславската редакция на текста, не са обект на изследването. Авторката отбелязва, че след преславската редакция текстът на <Апостола> е бил редактиран до края на XIV в. вероятно три пъти: веднъж - в южнославянска среда през XII-XIII в. - и два пъти - през XIV в., на Атон и в Русия. От XV в. влиза в обща употреба <южнославянската редакция> от XIV в. (Евтимиевата). В изследването са използвани следните ръкописи: <Енински апостол>; <Слепченски апостол>; <Охридски апостол>; <Христинополски апостол>; <Струмишки апостол>; <Матичин апостол>; Апостол - кратък апракос ь 880 от НБКМ, бълг. ръкопис от XIII в.; Апостол - кратък апракос ь 882 от НБКМ, бълг. ръкопис от XIII в.; Апостол и Евангелие - кратък апракос ь 508 от НБК>, бълг. ръкопис от XIII в.; Апостол ь 502 от НБКМ, бълг. ръкопис от XIV в.; Апостол ь 88 от НБКМ, сръбски ръкопис от 1362 г.; Апостол ь 93 от НБКМ, бълг. ръкопис от втората половина на XIV в.; Апостол ь 94 от НБКМ, бълг. ръкопис от втората половина на XIV в.; <Шишатовацки апостол>; <Чудовски Нов Завет на св. Алексей>, XIV в.; Апостол ь 3916 от Чарториската библиотека в Краков, руски ръкопис от XVI в.; <Острожската библия - 1591 г>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Апостол - преводи; Апостол - редакции

Колекции

„Кирилло-Мефодиевский перевод Апостола и его редакции“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40462