Кодикологични бележки за Струмишкия апостол (Прага, Народен музей IX Е 25)

Елемент

Заглавие

Кодикологични бележки за Струмишкия апостол (Прага, Народен музей IX Е 25)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Елисавета Мусакова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

p. 229-234.

Описание на серията

ISBN

0037-6736

Систематичен код

5.2

Годишнина

LXVIII

Съставител

Географски понятия

Прага

Сигнатура

НБКМ / А 1253

Име на изданието

Slavia

Забележки

Анотации

Резултатите от проучването на паметника са поднесени като допълнение към кодикологичното и палеографичното му описание в изданието: Блахова, Е. и З. Хауптова. <Струмички (Македонски) апостол>. Кирилски споменик от XIII в. Скопjе, 1990

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Апостол - преписи; Струмишки апостол - кодикология

Колекции

„Кодикологични бележки за Струмишкия апостол (Прага, Народен музей IX Е 25)“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40459