Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров Материали от IV младежка медиевистична конференция - Шумен, 1-3. XII. 1994 г

Елемент

Заглавие

Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров Материали от IV младежка медиевистична конференция - Шумен, 1-3. XII. 1994 г

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Шумен

Година на издаване

1996

Страници

с. 11-16

Описание на серията

ISBN

954-577-024-4

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Шумен

Сигнатура

НБКМ / 613909

Име на изданието

Забележки

Съдържа подбрана библиогр. на старобългарски трудове на Пейо Димитров

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Христо Трендафилов

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров Материали от IV младежка медиевистична конференция - Шумен, 1-3. XII. 1994 г“. Шумен, 1996, Шумен, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40448