Българска кирилска епиграфика IX-XV век

Елемент

Заглавие

Българска кирилска епиграфика IX-XV век

Езикова група

Кирилица

Код на изданието

Автор

Стефан Смядовски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

С предг. от Елка Бакалова

Местоиздаване, Издателство

София Агата-А

Година на издаване

1993

Страници

XVI, 247 с.

Описание на серията

Studia Classica No 1

ISBN

954-540-001-3

Систематичен код

4.3.4.

Предметна рубрика

Епиграфика, старобългарска
Надписи, кирилски

Сигнатура

НБКМ / 595116

Забележки

Рез. на англ., нем., и фр. ез

Анотации

В монографията се разглеждат проблемите на текстовата и езиковата срецифика на средновековните <български надписи>. Във въведението авторът определя признаците, характеризиращи <българската кирилска епиграфика>, и посочва мястото й в рамките на <славянската кирилска епиграфика>. Главата "Текстови проблеми на старобългарските и среднобългарските надписи" е посветена на текстовия анализ на надписите. Засегнат е въпросът за подялбата им, а разработките за отделните типове надписи са поместени в отделни раздели. В главата, озаглавена "<Езикът на българските надписи> до XV в.", Ст. Смядовски в резултат на анализа на старобългарските и среднобългарските надписи е извлякъл интересен материал за <развоя на българския език>. Важно предимство на разработката е, че се използва сравнителен материал от старите български ръкописи. В последната част от труда авторът представя пълния списък на надписите, с които работи, снабдени с подробна библиография върху изданията и изследванията им.

Рецензия

Екатерина Дограмаджиева Старобълг. лит. 1998 30 с. 87-89 0204-868Х НБКМ / Б 9617
Даринка Караджова Ценно проучване на българските епиграфски паметници Археографски прилози 18 1996 с. 437-444

Колекции

https://ciela.com/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/0/80469.jpeg

Стефан Смядовски. „Българска кирилска епиграфика IX-XV век“. София Агата-А, 1993, София Агата-А, 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40434