Неизвестен

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Неизвестен

Опис

ххх

Архивна единица:

№ 336F

Лист

хххх

Автор

№ 336F

Вид на документа:

ххх

Категория на документа

Пролог

Датировка

ххх

е публикуван

0

Съдържание:

Проложно житие на Методий

брой страници

2

Продуцент

Национален музей

Източник

неизвестен

Резюме

0

Колекции

NABAN_SB5_159F_0001.jpg NABAN_SB5_159F_0002.jpg

№ 336F. „Неизвестен“. Пролог, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40031