Национална научна библиотека "В. Стефаник"

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Национална научна библиотека "В. Стефаник"

Опис

Лвов, АСП 27

Архивна единица:

ф. 77, сбирка на А. С. Петрушевич

Лист

хххх

Автор

АСП 27

Вид на документа:

ххх

Категория на документа

Пролог

Датировка

ххх

е публикуван

0

Съдържание:

ххх

брой страници

2

Източник

Национална научна библиотека "В. Стефаник"

Резюме

0

Колекции

NABAN_SB5_167F_0001.jpg NABAN_SB5_167F_0002.jpg

АСП 27. „Национална научна библиотека „В. Стефаник““. Пролог, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40030