Научен архив на БАН, фонд 1к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд 1к

Опис

1

Архивна единица:

81

Лист

1

Автор

Група българи от гр. Крайова, Румъния

Вид на документа:

телеграма

Категория на документа

архивен документ, ръкопис

Датировка

12 май 1870 г.

е публикуван

0

Съдържание:

Телеграма на българските емигранти в Крайова, Румъния - поздравяват Българското книжовно дружество (българите) в гр. Браила по случай празника на Кирил и Методий и му пожелават успехи.

брой страници

1

Източник

Научен архив на БАН, фонд 1к

Резюме

Телеграмата е написана на латиница с български думи.
\nНа телеграмата има резолюция на Председателя на Настоятелството на БКД в Браила Никола Ценов - да се изпрати писмен отговор на сънародниците в Крайова, а телеграмата да се постави в архива на Дружеството.
\nВ къщата на българския търговец и банкер Н. Ценов в Браила се помещава Българското книжовно дружество до Освобождението.
\nНикола Ценов е и спомагателен член (1869) и дарител на БКД, на българското училище в Браила, училищата в Сливен и т.н. През 1884 г. той е избран за почетен член на Дружеството (дн. БАН).

Колекции

NABAN_F1KOP1_81_1.jpg

Група българи от гр. Крайова, Румъния. „Научен архив на БАН, фонд 1к“. архивен документ, ръкопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40025