Научен архив на БАН, фонд 1к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд 1к

Опис

2

Архивна единица:

660

Лист

12

Автор

Проф. Г. П. Генов (зам. председател на Всебългарския съюз "Отец Паисий") и гл. секретар на Съюза Д. Тодоров

Вид на документа:

писмо

Категория на документа

архивен документ, машинопис

Датировка

31 март 1938 г.

е публикуван

0

Съдържание:

Писмо на Всебългарския съюз "Отец Паисий" до Председателя на БАН. Съюзът, съобразно своите цели и задачи, включва честването на равноапостолите Св.Св. Кирил и Методий в списъка на празниците, които трябва да честват всички българи у нас и в чужбина. Във връзка с това моли Академията да изпрати списък на книги и статии за делото на Кирил и Методий, по искане на консула на Българското генерално консулство в Данциг (немското име на Гданск, дн. в Полша)за подготовка на сказки, статии и беседи, които да се представят пред българските сънародници и гости на просветния празник в града.

брой страници

63

Източник

Научен архив на БАН, фонд 1к

Резюме

Има документи, които не се отнасят конкретно по темата.

Колекции

NABAN_F1KOP2_660_1.jpg NABAN_F1KOP2_660_2.jpg NABAN_F1KOP2_660_3.jpg NABAN_F1KOP2_660_4.jpg NABAN_F1KOP2_660_5.jpg NABAN_F1KOP2_660_6.jpg NABAN_F1KOP2_660_7.jpg NABAN_F1KOP2_660_8.jpg NABAN_F1KOP2_660_9.jpg NABAN_F1KOP2_660_10.jpg NABAN_F1KOP2_660_11.jpg NABAN_F1KOP2_660_12.jpg NABAN_F1KOP2_660_13.jpg NABAN_F1KOP2_660_14.jpg NABAN_F1KOP2_660_15.jpg NABAN_F1KOP2_660_16.jpg NABAN_F1KOP2_660_17.jpg NABAN_F1KOP2_660_18.jpg NABAN_F1KOP2_660_19.jpg NABAN_F1KOP2_660_20.jpg NABAN_F1KOP2_660_21.jpg NABAN_F1KOP2_660_22.jpg NABAN_F1KOP2_660_23.jpg NABAN_F1KOP2_660_24.jpg NABAN_F1KOP2_660_25.jpg NABAN_F1KOP2_660_26.jpg NABAN_F1KOP2_660_27.jpg NABAN_F1KOP2_660_28.jpg NABAN_F1KOP2_660_29.jpg NABAN_F1KOP2_660_30.jpg NABAN_F1KOP2_660_31.jpg NABAN_F1KOP2_660_32.jpg NABAN_F1KOP2_660_33.jpg NABAN_F1KOP2_660_34.jpg NABAN_F1KOP2_660_35.jpg NABAN_F1KOP2_660_36.jpg NABAN_F1KOP2_660_37.jpg NABAN_F1KOP2_660_38.jpg NABAN_F1KOP2_660_39.jpg NABAN_F1KOP2_660_40.jpg NABAN_F1KOP2_660_41.jpg NABAN_F1KOP2_660_42.jpg NABAN_F1KOP2_660_43.jpg NABAN_F1KOP2_660_44.jpg NABAN_F1KOP2_660_45.jpg NABAN_F1KOP2_660_46.jpg NABAN_F1KOP2_660_47.jpg NABAN_F1KOP2_660_48.jpg NABAN_F1KOP2_660_49.jpg NABAN_F1KOP2_660_50.jpg NABAN_F1KOP2_660_51.jpg NABAN_F1KOP2_660_52.jpg NABAN_F1KOP2_660_53.jpg NABAN_F1KOP2_660_54.jpg NABAN_F1KOP2_660_55.jpg NABAN_F1KOP2_660_56.jpg NABAN_F1KOP2_660_57.jpg NABAN_F1KOP2_660_58.jpg NABAN_F1KOP2_660_59.jpg NABAN_F1KOP2_660_60.jpg NABAN_F1KOP2_660_61.jpg NABAN_F1KOP2_660_62.jpg NABAN_F1KOP2_660_63.jpg

Проф. Г. П. Генов (зам. председател на Всебългарския съюз "Отец Паисий") и гл. секретар на Съюза Д. Тодоров. „Научен архив на БАН, фонд 1к“. архивен документ, машинопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40024