Научен архив на БАН, фонд 52 к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд 52 к

Опис

1

Архивна единица:

28

Лист

1-35

Автор

Йордан Иванов

Вид на документа:

ръкопис

Категория на документа

лекции

Датировка

без дата

е публикуван

0

Съдържание:

Писмо у езическите словене - непубликувани лекции.

брой страници

35

Източник

Научен архив на БАН, фонд 52 к

Резюме

На ръкописа липсва края. В оригинала има зачерквания и допълнения с молив в полето.

Колекции

NABAN_F52KOP1_28_1.jpg NABAN_F52KOP1_28_2.jpg NABAN_F52KOP1_28_3.jpg NABAN_F52KOP1_28_4.jpg NABAN_F52KOP1_28_5.jpg NABAN_F52KOP1_28_6.jpg NABAN_F52KOP1_28_7.jpg NABAN_F52KOP1_28_8.jpg NABAN_F52KOP1_28_9.jpg NABAN_F52KOP1_28_10.jpg NABAN_F52KOP1_28_11.jpg NABAN_F52KOP1_28_12.jpg NABAN_F52KOP1_28_13.jpg NABAN_F52KOP1_28_14.jpg NABAN_F52KOP1_28_15.jpg NABAN_F52KOP1_28_16.jpg NABAN_F52KOP1_28_17.jpg NABAN_F52KOP1_28_18.jpg NABAN_F52KOP1_28_19.jpg NABAN_F52KOP1_28_20.jpg NABAN_F52KOP1_28_21.jpg NABAN_F52KOP1_28_22.jpg NABAN_F52KOP1_28_23.jpg NABAN_F52KOP1_28_24.jpg NABAN_F52KOP1_28_25.jpg NABAN_F52KOP1_28_26.jpg NABAN_F52KOP1_28_27.jpg NABAN_F52KOP1_28_28.jpg NABAN_F52KOP1_28_29.jpg NABAN_F52KOP1_28_30.jpg NABAN_F52KOP1_28_31.jpg NABAN_F52KOP1_28_32.jpg NABAN_F52KOP1_28_33.jpg NABAN_F52KOP1_28_34.jpg NABAN_F52KOP1_28_35.jpg

Йордан Иванов. „Научен архив на БАН, фонд 52 к“. лекции, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40023