Научен архив на БАН, фонд 52 к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд 52 к

Опис

1

Архивна единица:

26

Лист

1-55

Автор

Александър Сергеевич Князев (1814 - 1897 г.)

Вид на документа:

книга

Категория на документа

печатна

Датировка

1866 г.

е публикуван

1

Съдържание:

А. С. Князев. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. Санкт Петербург. Изд. Г. Ширяев, 1866 г.
\nАвторът разкрива значението и влиянието на делото на Кирил и Методий за народното образование в славянските страни и в частност - Русия.

брой страници

55

Източник

Научен архив на БАН, фонд 52 к

Резюме

Книгата е антикварна рядкост. На страниците си има множество гравюри по темата. Корицата и някои страници са разкъсани.
\nИма приписка на страница 6а и 10а от 1900 и 1920 г., навярно от притежателката на книгата, която разказва сънищата си.

Колекции

NABAN_F52KOP1_26_1.jpg NABAN_F52KOP1_26_2.jpg NABAN_F52KOP1_26_3.jpg NABAN_F52KOP1_26_4.jpg NABAN_F52KOP1_26_5.jpg NABAN_F52KOP1_26_6.jpg NABAN_F52KOP1_26_7.jpg NABAN_F52KOP1_26_8.jpg NABAN_F52KOP1_26_9.jpg NABAN_F52KOP1_26_10.jpg NABAN_F52KOP1_26_11.jpg NABAN_F52KOP1_26_12.jpg NABAN_F52KOP1_26_13.jpg NABAN_F52KOP1_26_14.jpg NABAN_F52KOP1_26_15.jpg NABAN_F52KOP1_26_16.jpg NABAN_F52KOP1_26_17.jpg NABAN_F52KOP1_26_18.jpg NABAN_F52KOP1_26_19.jpg NABAN_F52KOP1_26_20.jpg NABAN_F52KOP1_26_21.jpg NABAN_F52KOP1_26_22.jpg NABAN_F52KOP1_26_23.jpg NABAN_F52KOP1_26_24.jpg NABAN_F52KOP1_26_25.jpg NABAN_F52KOP1_26_26.jpg NABAN_F52KOP1_26_27.jpg NABAN_F52KOP1_26_28.jpg NABAN_F52KOP1_26_29.jpg NABAN_F52KOP1_26_30.jpg NABAN_F52KOP1_26_31.jpg NABAN_F52KOP1_26_32.jpg NABAN_F52KOP1_26_33.jpg NABAN_F52KOP1_26_34.jpg NABAN_F52KOP1_26_35.jpg NABAN_F52KOP1_26_36.jpg NABAN_F52KOP1_26_37.jpg NABAN_F52KOP1_26_38.jpg NABAN_F52KOP1_26_39.jpg NABAN_F52KOP1_26_40.jpg NABAN_F52KOP1_26_41.jpg NABAN_F52KOP1_26_42.jpg NABAN_F52KOP1_26_43.jpg NABAN_F52KOP1_26_44.jpg NABAN_F52KOP1_26_45.jpg NABAN_F52KOP1_26_46.jpg NABAN_F52KOP1_26_47.jpg NABAN_F52KOP1_26_48.jpg NABAN_F52KOP1_26_49.jpg NABAN_F52KOP1_26_50.jpg NABAN_F52KOP1_26_51.jpg NABAN_F52KOP1_26_52.jpg NABAN_F52KOP1_26_53.jpg NABAN_F52KOP1_26_54.jpg NABAN_F52KOP1_26_55.jpg

Александър Сергеевич Князев (1814 - 1897 г.). „Научен архив на БАН, фонд 52 к“. печатна, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40022