Научен архив на БАН, фонд1 к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд1 к

Опис

2

Архивна единица:

324

Лист

1-99

Автор

Различни автори и институции

Вид на документа:

служебна преписка

Категория на документа

ръкопис и машинопис

Датировка

1913 г.

е публикуван

0

Съдържание:

Различни документи свързани с:

брой страници

100

Източник

Научен архив на БАН, фонд1 к

Резюме

Език: български, френски, полски, немски и др.

Колекции

NABAN_F1KOP2_324_1.jpg NABAN_F1KOP2_324_2.jpg NABAN_F1KOP2_324_3.jpg NABAN_F1KOP2_324_4.jpg NABAN_F1KOP2_324_5.jpg NABAN_F1KOP2_324_6.jpg NABAN_F1KOP2_324_7.jpg NABAN_F1KOP2_324_8.jpg NABAN_F1KOP2_324_9.jpg NABAN_F1KOP2_324_10.jpg NABAN_F1KOP2_324_11.jpg NABAN_F1KOP2_324_12.jpg NABAN_F1KOP2_324_13.jpg NABAN_F1KOP2_324_14.jpg NABAN_F1KOP2_324_15.jpg NABAN_F1KOP2_324_16.jpg NABAN_F1KOP2_324_17.jpg NABAN_F1KOP2_324_18.jpg NABAN_F1KOP2_324_19.jpg NABAN_F1KOP2_324_20.jpg NABAN_F1KOP2_324_21.jpg NABAN_F1KOP2_324_22.jpg NABAN_F1KOP2_324_23.jpg NABAN_F1KOP2_324_24.jpg NABAN_F1KOP2_324_25.jpg NABAN_F1KOP2_324_26.jpg NABAN_F1KOP2_324_27.jpg NABAN_F1KOP2_324_28.jpg NABAN_F1KOP2_324_29.jpg NABAN_F1KOP2_324_30.jpg NABAN_F1KOP2_324_31.jpg NABAN_F1KOP2_324_32.jpg NABAN_F1KOP2_324_33.jpg NABAN_F1KOP2_324_34.jpg NABAN_F1KOP2_324_35.jpg NABAN_F1KOP2_324_36.jpg NABAN_F1KOP2_324_37.jpg NABAN_F1KOP2_324_38.jpg NABAN_F1KOP2_324_39.jpg NABAN_F1KOP2_324_40.jpg NABAN_F1KOP2_324_41.jpg NABAN_F1KOP2_324_42.jpg NABAN_F1KOP2_324_43.jpg NABAN_F1KOP2_324_44.jpg NABAN_F1KOP2_324_45.jpg NABAN_F1KOP2_324_46.jpg NABAN_F1KOP2_324_47.jpg NABAN_F1KOP2_324_48.jpg NABAN_F1KOP2_324_49.jpg NABAN_F1KOP2_324_50.jpg NABAN_F1KOP2_324_51.jpg NABAN_F1KOP2_324_52.jpg NABAN_F1KOP2_324_53.jpg NABAN_F1KOP2_324_54.jpg NABAN_F1KOP2_324_55.jpg NABAN_F1KOP2_324_56.jpg NABAN_F1KOP2_324_57.jpg NABAN_F1KOP2_324_58.jpg NABAN_F1KOP2_324_59.jpg NABAN_F1KOP2_324_60.jpg NABAN_F1KOP2_324_61.jpg NABAN_F1KOP2_324_62.jpg NABAN_F1KOP2_324_63.jpg NABAN_F1KOP2_324_64.jpg NABAN_F1KOP2_324_65.jpg NABAN_F1KOP2_324_66.jpg NABAN_F1KOP2_324_67.jpg NABAN_F1KOP2_324_68.jpg NABAN_F1KOP2_324_69.jpg NABAN_F1KOP2_324_70.jpg NABAN_F1KOP2_324_71.jpg NABAN_F1KOP2_324_72.jpg NABAN_F1KOP2_324_73.jpg NABAN_F1KOP2_324_74.jpg NABAN_F1KOP2_324_75.jpg NABAN_F1KOP2_324_76.jpg NABAN_F1KOP2_324_77.jpg NABAN_F1KOP2_324_78.jpg NABAN_F1KOP2_324_79.jpg NABAN_F1KOP2_324_80.jpg NABAN_F1KOP2_324_81.jpg NABAN_F1KOP2_324_82.jpg NABAN_F1KOP2_324_83.jpg NABAN_F1KOP2_324_84.jpg NABAN_F1KOP2_324_85.jpg NABAN_F1KOP2_324_86.jpg NABAN_F1KOP2_324_87.jpg NABAN_F1KOP2_324_88.jpg NABAN_F1KOP2_324_89.jpg NABAN_F1KOP2_324_90.jpg NABAN_F1KOP2_324_91.jpg NABAN_F1KOP2_324_92.jpg NABAN_F1KOP2_324_93.jpg NABAN_F1KOP2_324_94.jpg NABAN_F1KOP2_324_95.jpg NABAN_F1KOP2_324_96.jpg NABAN_F1KOP2_324_97.jpg NABAN_F1KOP2_324_98.jpg NABAN_F1KOP2_324_99.jpg NABAN_F1KOP2_324_100.jpg

Различни автори и институции. „Научен архив на БАН, фонд1 к“. ръкопис и машинопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40020