Научен архив на БАН, фонд 1 к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, фонд 1 к

Опис

2

Архивна единица:

251

Лист

4, 14-15, 16, 17, 18-19, 20-21

Автор

Министерство на външните работи и изповеданията, Министерство на просвещението, В. Ягич, Ив. Пеев.

Вид на документа:

кореспонденция

Категория на документа

архивни документи, ръкопис и машинопис

Датировка

11 февруари - 8 май 1907 г.

е публикуван

0

Съдържание:

с. 4 - Министерството на народното просвещение изпраща свое издание на БКД - кн.І на "Български старини"; с. 14-15, 17 - Министерството на външните работи и изповеданията съобщава на Българското книжовно дружеството, че Проф.Ватрослав Ягич, почетен член на Дружеството, е върнал ръкописа "Песнивец" на цар Иван Александър, чрез пълномощния министър на България във Виена. В израз на благодарност към Дружеството проф. Ягич изпраща екземпляр от съчинението си "Psalterium Bononiense" на библиотеката на БКД в София;
\nс. 16 - Акт за връщане на ръкописа на ковчежника на Дружеството Ст. Аргиров; с. 18-19 - благодарствено писмо на В. Ягич от Виена до БКД в София; с. 20-21 - отговор (чернова)на секретаря на БКД Ив. Пеев до В. Ягич.

брой страници

26

Източник

Научен архив на БАН, фонд 1 к

Резюме

Писмото (с. 14-15, 17) е подписано от гл. секретар на МВнРИ в София П. Димитров и началника на полит. отделение в Министерството Радев. Има резолюция на писмото, че Дружеството доверява на ковчежника си Стоян Аргиров да вземе от Министерство на външните работи и изповеданията върнатия ръкопис.
\nИма документи, които не са по темата.

Колекции

NABAN_F1KOP2_251_1.jpg NABAN_F1KOP2_251_2.jpg NABAN_F1KOP2_251_3.jpg NABAN_F1KOP2_251_4.jpg NABAN_F1KOP2_251_5.jpg NABAN_F1KOP2_251_6.jpg NABAN_F1KOP2_251_7.jpg NABAN_F1KOP2_251_8.jpg NABAN_F1KOP2_251_9.jpg NABAN_F1KOP2_251_10.jpg NABAN_F1KOP2_251_11.jpg NABAN_F1KOP2_251_12.jpg NABAN_F1KOP2_251_13.jpg NABAN_F1KOP2_251_14.jpg NABAN_F1KOP2_251_15.jpg NABAN_F1KOP2_251_16.jpg NABAN_F1KOP2_251_17.jpg NABAN_F1KOP2_251_18.jpg NABAN_F1KOP2_251_19.jpg NABAN_F1KOP2_251_20.jpg NABAN_F1KOP2_251_21.jpg NABAN_F1KOP2_251_22.jpg NABAN_F1KOP2_251_23.jpg NABAN_F1KOP2_251_24.jpg NABAN_F1KOP2_251_25.jpg NABAN_F1KOP2_251_26.jpg

Министерство на външните работи и изповеданията, Министерство на просвещението, В. Ягич, Ив. Пеев. „Научен архив на БАН, фонд 1 к“. архивни документи, ръкопис и машинопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40019