Научен архив на БАН, Фонд 1к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, Фонд 1к

Опис

1

Архивна единица:

44

Лист

1-12

Автор

без автор

Вид на документа:

дневник

Категория на документа

ръкопис

Датировка

4.ІV. - 22.VІІ.1870 г.

е публикуван

0

Съдържание:

Отразява дейността на БКД; съдържа сведения за отпразнуването на Св. св. Кирил и Методий от българските емигранти в Браила, Одеса и др.

брой страници

14

Източник

Научен архив на БАН, Фонд 1к

Резюме

Избледнял текст, подвързан; стр. 13 празна; стр. 14 дублира стр.10; частично публикуван в: П. Миятев, Т. Димов. Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила 1868-1876 г. Т.І, С., БАН, 1958.

Колекции

NABAN_F1KOP1_44_1.jpg NABAN_F1KOP1_44_2.jpg NABAN_F1KOP1_44_3.jpg NABAN_F1KOP1_44_4.jpg NABAN_F1KOP1_44_5.jpg NABAN_F1KOP1_44_6.jpg NABAN_F1KOP1_44_7.jpg NABAN_F1KOP1_44_8.jpg NABAN_F1KOP1_44_9.jpg NABAN_F1KOP1_44_10.jpg NABAN_F1KOP1_44_11.jpg NABAN_F1KOP1_44_12.jpg NABAN_F1KOP1_44_13.jpg NABAN_F1KOP1_44_14.jpg

без автор. „Научен архив на БАН, Фонд 1к“. ръкопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40018