Научен архив на БАН, Фонд 1

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, Фонд 1

Опис

1

Архивна единица:

1

Лист

1-76

Автор

ххх

Вид на документа:

телеграма

Категория на документа

ръкопис

Датировка

ххх

е публикуван

1

Съдържание:

Телеграма за честването на 11 май.

брой страници

2

Източник

Научен архив на БАН, Фонд 1

Резюме

няма

Колекции

NABAN_F1KOP1_76_1.jpg NABAN_F1KOP1_76_2.jpg

ххх. „Научен архив на БАН, Фонд 1“. ръкопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40017