Научен архив на БАН, Фонд 1 к

Елемент

Тип на документа:

Архив

Заглавие

Научен архив на БАН, Фонд 1 к

Опис

1

Архивна единица:

335

Лист

1-2

Автор

Никола Кършовски

Вид на документа:

писмо

Категория на документа

архивен документ, ръкопис

Датировка

18 ноември 1874 г.

е публикуван

0

Съдържание:

Писмо на Никола Кършовски до Тодор Пеев (деловодител на БКД в Браила през 1873-1876 г.) със запитване за изпращане на намерения в черквата на с. Кривина (Софийско) Триод-Пентикостар.

брой страници

2

Продуцент

библиотека

Източник

Научен архив на БАН, Фонд 1 к

Резюме

Писмото си Никола Кършовски изпраща от Плоещ, Румъния до Браила, Румъния.

Колекции

NABAN_F1KOP1_335_1.jpg NABAN_F1KOP1_335_2.jpg

Никола Кършовски. „Научен архив на БАН, Фонд 1 к“. архивен документ, ръкопис, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40016