F19-71. Кирил Йерусалимски

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_MF_F19-71

Название на ръкописа

F19-71. Кирил Йерусалимски

Брой кадри

47

Датировка

16 в.

Обем на ръкописа

170 л.

Съдържание

Огласителни поучения

Тип писмо

полуустав

Бележки

не

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

по проект

Пагинация

нова

Библиография

Морозова

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

ЛАН
Вилнюс

Библиотека

ЛАН

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

не

съдържание

F19-71

Колекции

KMNC_MF_F19-269_0001.jpg KMNC_MF_F19-71_0002.jpg KMNC_MF_F19-71_0003.jpg KMNC_MF_F19-71_0004.jpg KMNC_MF_F19-71_0005.jpg KMNC_MF_F19-71_0006.jpg KMNC_MF_F19-71_0007.jpg KMNC_MF_F19-71_0008.jpg KMNC_MF_F19-71_0009.jpg KMNC_MF_F19-71_0010.jpg KMNC_MF_F19-71_0011.jpg KMNC_MF_F19-71_0012.jpg KMNC_MF_F19-71_0013.jpg KMNC_MF_F19-71_0014.jpg KMNC_MF_F19-71_0015.jpg KMNC_MF_F19-71_0016.jpg KMNC_MF_F19-71_0017.jpg KMNC_MF_F19-71_0018.jpg KMNC_MF_F19-71_0019.jpg KMNC_MF_F19-71_0020.jpg KMNC_MF_F19-71_0021.jpg KMNC_MF_F19-71_0022.jpg KMNC_MF_F19-71_0023.jpg KMNC_MF_F19-71_0024.jpg KMNC_MF_F19-71_0025.jpg KMNC_MF_F19-71_0026.jpg KMNC_MF_F19-71_0027.jpg KMNC_MF_F19-71_0028.jpg KMNC_MF_F19-71_0029.jpg KMNC_MF_F19-71_0030.jpg KMNC_MF_F19-71_0031.jpg KMNC_MF_F19-71_0032.jpg KMNC_MF_F19-71_0033.jpg KMNC_MF_F19-71_0034.jpg KMNC_MF_F19-71_0035.jpg KMNC_MF_F19-71_0036.jpg KMNC_MF_F19-71_0037.jpg KMNC_MF_F19-71_0038.jpg KMNC_MF_F19-71_0039.jpg KMNC_MF_F19-71_0040.jpg KMNC_MF_F19-71_0041.jpg KMNC_MF_F19-71_0042.jpg KMNC_MF_F19-71_0043.jpg KMNC_MF_F19-71_0044.jpg KMNC_MF_F19-71_0045.jpg KMNC_MF_F19-71_0046.jpg KMNC_MF_F19-71_0047.jpg

NULL. „F19-71. Кирил Йерусалимски“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32463