Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

32-2F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

5

Датировка

ХV - ХVI в.

Обем на ръкописа

нямам данни; тук са заснети само л. 35б-39а

Съдържание

Похвално слово за Климент Римски от Климент Охридски (л. 36а-38б). Следва слово за Въведение Богородично (21 ноември) от Герман патриарх Константинополски (39а) – само началото.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

А. Н. Попов. Описание сборника № 20 Чудова монастыря. Под наблюдением В. Н. Щепкина. – Чтения в ОИДР, 1889, кн. 3, стр. 71-79; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 288, № 4 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 6

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия
Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия

Оригинална сигнатура

№ 558 (от сбирката на В. М. Ундолски, ф. 310)

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_32-2F_0001.jpg NABAN_SB5_32-2F_0002.jpg NABAN_SB5_32-2F_0003.jpg NABAN_SB5_32-2F_0004.jpg NABAN_SB5_32-2F_0005.jpg

NULL. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32455