Пролог за м. септември-януари (Лобковски пролог)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

30-2F

Название на ръкописа

Пролог за м. септември-януари (Лобковски пролог)

Брой кадри

3

Датировка

ХІІІ в. (от 1282 или 1262 г.)

Обем на ръкописа

148 листа в две колони, пергамент; тук са заснети л. 15б-17а

Съдържание

Поучение за Предпразненство на Въздвижение (Кръстовден) (13 септември) от Климент Охридски (л. 15б-16а).

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри\t\t

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 209, № 2 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 43;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Библиотека

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Оригинална сигнатура

Хлуд. 187

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

двойноконтурни киноварни инициали в неовизантийски стил
Няма

Колекции

NABAN_SB5_30-2F_0001.jpg NABAN_SB5_30-2F_0002.jpg NABAN_SB5_30-2F_0003.jpg

NULL. „Пролог за м. септември-януари (Лобковски пролог)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32330