Пролог за м. септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

30-1F

Название на ръкописа

Пролог за м. септември-февруари

Брой кадри

7

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

482 листа; тук са заснети л. 41б-46а

Съдържание

Похвално слово за Въздвижение (Кръстовден) (14 септември) от Климент Охридски (л. 41б-46а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

с арабски цифри – не личи на всички копия; има запазена и буквена пагинация

Библиография

Соболевский, А. И. Жития святых в древнем переводе на церковнославянский с латинского языка. // ИОРЯС, т. VIII, 1903, кн. 4. с. 66-71; // ИОРЯС, т. IХ, 1904, кн. 2. с. 1-9; Конески, Б. Словата на Iоана Егзарха. – Македонски jазик, год. VIII, 1957, с. 13-25; Иванова-Мирчева, Д. Йоан Екзарх Български. Слова. Т. I. С., 1971, с. 12, 29; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 12, № 11 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 2; Иванова, Кл. „Bibliotheca hagiographica balcano-slavica”. София, 2008, с. 206, № 6.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Оригинална сигнатура

31.6.26.

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_30-1F_0001.jpg NABAN_SB5_30-1F_0002.jpg NABAN_SB5_30-1F_0003.jpg NABAN_SB5_30-1F_0004.jpg NABAN_SB5_30-1F_0005.jpg NABAN_SB5_30-1F_0006.jpg NABAN_SB5_30-1F_0007.jpg

NULL. „Пролог за м. септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32329