Пролог за цялата година в две части. Ч. II – за м. септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

29-1F

Название на ръкописа

Пролог за цялата година в две части. Ч. II – за м. септември-февруари

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

няма точни данни, тук са заснети само л. 11а-11б

Съдържание

Поучение за Рождество Богородично (8 септември) от Климент Охридски (л. 11а-11б).

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Климент, епископ словенский. Труд В. М. Ундольского. С предисловием П. А. Лаврова. Москва, 1895, стр. IX; Петухов, Е. В. вж.: Материалы и заметки истории древнерусской письменности, стр. 16-17; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 199, № 9 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Федер, У. Една новооткрита сбирка старобългарски хомилии. – Език и литература, 29, 1974, № 1, с.13, 16-17; Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 50.

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург, Русия\t

Библиотека

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург, Русия

Оригинална сигнатура

А. I. 264

Колекции

NABAN_SB5_29-1F_0001.jpg NABAN_SB5_29-1F_0002.jpg NABAN_SB5_29-1F_0003.jpg NABAN_SB5_29-1F_0004.jpg

„Пролог за цялата година в две части. Ч. II – за м. септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32327