Чети-миней за м. септември и октомври

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

28-4F

Название на ръкописа

Чети-миней за м. септември и октомври

Брой кадри

8

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

260 листа, тук са заснети л. ....

Съдържание

Похвално слово за пророк Захарий и за зачатието на Йоан Предтеча (5 септември) от Климент Охридски (л. ...).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

не личи на копието\t

Библиография

В. М. Ундолски. Об открытии и издании творений Климента, епископа словенска. – Беседы Общества любителей российской словесности, вып. I. Москва, 1867, стр. 31-38; И. И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Спб., 1876, № LXXV, стр. 505-506; Е. В. Петухов. Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи на русской почве. – ЖМНП, CCLXXXVI, 1893, стр. 298-322, № 4; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 159, № 3 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с.74, № 1.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия

Оригинална сигнатура

№ 666 от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра (РГБ – Москва, ф. 304)

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_28-4F_0001.jpg NABAN_SB5_28-4F_0002.jpg NABAN_SB5_28-4F_0003.jpg NABAN_SB5_28-4F_0004.jpg NABAN_SB5_28-4F_0005.jpg NABAN_SB5_28-4F_0006.jpg NABAN_SB5_28-4F_0007.jpg NABAN_SB5_28-4F_0008.jpg

NULL. „Чети-миней за м. септември и октомври“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32326