Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

26-8F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

7

Датировка

ХV в. (1445 г.)

Обем на ръкописа

нямам точни данни, тук са заснети само л. 429б-435а

Съдържание

Похвално слово за Успение Богородично (15 август) от Климент Охридски (л. 430а-434б).

Тип писмо

полуустав (?)

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 753, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с.76, № 25.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва (РГБ), Русия

Оригинална сигнатура

№ 747 от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра (РГБ – Москва, ф. 304)

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_26-8F_0001.jpg NABAN_SB5_26-8F_0002.jpg NABAN_SB5_26-8F_0003.jpg NABAN_SB5_26-8F_0004.jpg NABAN_SB5_26-8F_0005.jpg NABAN_SB5_26-8F_0006.jpg NABAN_SB5_26-8F_0007.jpg

NULL. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32321