Измарагд

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

39-3F

Название на ръкописа

Измарагд

Брой кадри

5

Датировка

XVI в.

Обем на ръкописа

нямам данни; тук са заснети само л. 325а – 328а

Съдържание

Поучение за апостол или мъченик от Климент Охридски

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

И. И. Срезневский. Дополнения к общему повременному обозрению древних памятников русского письма и языка. - Известия Второго отделения имп. Академии наук, т. Х (1863), стр. 541 и сл.; И. И. Срезневскиий. Древние памятники русского письма и языка. Спб., 1863, стр. 200-201; В. М. Ундольский - П. А. Лавров. Климент, епископ словенский. Москва, 1895, стр. 5-10; W. Vondrak. Frisinske pamatky. Praha, 1896, стр. 62-65 (в латинска транскрипция); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 89-90, № 7 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 62, № 15.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Оригинална сигнатура

№ 13. 2. 7

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_39-3F_0001.jpg NABAN_SB5_39-3F_0002.jpg NABAN_SB5_39-3F_0003.jpg NABAN_SB5_39-3F_0004.jpg NABAN_SB5_39-3F_0005.jpg

cvetomira. „Измарагд“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32185