Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

39-1F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

4

Датировка

XIV в.

Обем на ръкописа

нямам данни; пергаментни листа в две колони; тук са заснети само л. 79а-80а

Съдържание

Поучение за евангелист Марко (25 април) от Климент Охридски (л. 79а-80а). Следва мъчение на еп. Василий Амасийски (26 април) и в същия ден „За монаха, наказан от жена...” – само началото.

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски (?)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Ал. Востоков. Собрание словенских памятников, находящихся вне России. Спб., 1827, стр. 22-23; B. Kopitar. Glagolita Clozianus. Vindobonae, 1836, стр. XLV; В. М. Ундолский. Об открытии и издании творения Климента, епископа словенска. – Беседы в Обществе любителей российской словесности. Вып. I. Москва, 1867, стр. 33; И. И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках, XXVI, стр. 58-60; Н. Глокке. Разбор языка Фрайзингенских отрывков. – Изборник Киевский. Киев, 1904, стр. 166-207; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 121, № 12 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.1.а.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург, Русия

Оригинална сигнатура

А 1/264 (Спб. Д. А. А 1/264, ч. II)

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

инциали
Няма

Колекции

NABAN_SB5_39-1F_0001.jpg NABAN_SB5_39-1F_0002.jpg NABAN_SB5_39-1F_0003.jpg NABAN_SB5_39-1F_0004.jpg

cvetomira. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32182