Пергаментен пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

37-1F

Название на ръкописа

Пергаментен пролог

Брой кадри

4

Датировка

XIV в.

Обем на ръкописа

нямам данни; пергаментни листа в две колони, тук са заснети само л. 35а-36а

Съдържание

Слово за светите отци, приписвано на Климент Охридски (л. 35а-36а). Следва Мъчение на св. Игнатий Богоносец (20 декември, л. 36а) - само началото.

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски (?)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри; на л. 35б – в средата с арабски цифри; има запазена и буквена пагинация

Библиография

А. И. Соболевски. Из области древней церковнославянской проповеди. Известия ОРЯС, Х, 1905, кн. 2, с. 135-137; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 163, № 3 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 54;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)\t

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)\t

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

инициали
Няма

съдържание

№ 17.11.4

Колекции

NABAN_SB5_37-1F_0001.jpg NABAN_SB5_37-1F_0002.jpg NABAN_SB5_37-1F_0003.jpg NABAN_SB5_37-1F_0004.jpg

NULL. „Пергаментен пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32180