Сборник - тържественик

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

32-3F

Название на ръкописа

Сборник - тържественик

Брой кадри

6

Датировка

XIV в.

Обем на ръкописа

нямам данни; пергаментни листа в две колони; тук са заснети само л. 95б-100а

Съдържание

Похвално слово за Климент Римски от Климент Охридски (л. 96а-100а). Следва Мъчение на Евстатий, жена му Теописта и синовете им Агапий и Теопист (20 септември) - само началото.

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

?

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

А. Н. Попов. Описание сборника № 20 Чудова монастыря. Под наблюдением В. Н. Щепкина. – Чтения в ОИДР, 1889, кн. 3, стр. 71-79; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 288, № 1 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 6

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Библиотека

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Чуд. № 20 (от сбирката на Чудовия манастир в Москва)\t

Колекции

NABAN_SB5_32-3F_0001.jpg NABAN_SB5_32-3F_0002.jpg NABAN_SB5_32-3F_0003.jpg NABAN_SB5_32-3F_0004.jpg NABAN_SB5_32-3F_0005.jpg NABAN_SB5_32-3F_0006.jpg

cvetomira. „Сборник - тържественик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32175