Богослужебен сборник. Хлуд. 179

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _179

Название на ръкописа

Богослужебен сборник. Хлуд. 179

Брой кадри

3

Датировка

първа четвърт на ХV в.

Обем на ръкописа

420 л. (заснети л.1 85б, 246а

Съдържание

Неделен октоих, празничен миней, Цветен и Постен триод, пасхални таблици. На л. 185б- тропар и кондак на св. Йоан Рилски, л. 246а - тропар на Кирил Философ

Тип писмо

среден полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация в началото и края на тетрадите долу в средата на листа

Библиография

Попов, Описание, с. 360; Каталог, с. 64, № 59

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

заставка в неовизантийски стил, средни и малки инициали

Колекции

KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0010.jpg

NULL. „Богослужебен сборник. Хлуд. 179“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32172