Богослужебен сборник. Хлуд. 126

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _126

Название на ръкописа

Богослужебен сборник. Хлуд. 126

Брой кадри

8

Датировка

краят на ХІV в.

Обем на ръкописа

212 л. (заснети л. 146б-147а, 187б.189а, 192б-193а, 197б-199а

Съдържание

Октоих за 1-8 глас (л. 1а-187б); част от Постен триод (л.188а-212б).

Тип писмо

среден полуустав

Бележки

хххх

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация в началото и края на тетрадите долу в средата на листа; нова, с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Попов, Описание, с. 288; Каталог, с. 63, № 57

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

големи инициали в неовизантийски стил; средни и малки инициали

Колекции

KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0008.jpg

tatyana. „Богослужебен сборник. Хлуд. 126“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32171