Служебен миней за август. Хлуд. 161

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _161

Название на ръкописа

Служебен миней за август. Хлуд. 161

Брой кадри

3

Датировка

началото на ХV в.

Обем на ръкописа

88 л. (заснети л. 16б-17а, 49б-50а)

Съдържание

службите за празниците от неподвижния календар (09.08.-29.08)

Тип писмо

среден полуустав

Бележки

няма

Правопис

среднобългарски и сръбски (л. 21а-24б)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация липсва

Библиография

Попов, Описание, с. 315; Каталог, с. 43, № 36

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

киноварни заставки, средни и малки киноварни инициали

Колекции

KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_179-161-192_0007.jpg

NULL. „Служебен миней за август. Хлуд. 161“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32170