Богословие на Йоан Дамаскин от втората половина на ХVІ в. с допълнения от ХVІІ и ХVІІІ в. Хлуд. 59

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _85

Название на ръкописа

Богословие на Йоан Дамаскин от втората половина на ХVІ в. с допълнения от ХVІІ и ХVІІІ в. Хлуд. 59

Брой кадри

12

Датировка

ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ в.

Обем на ръкописа

181 л. (снимани л. 1а-10а)

Съдържание

48 глави от Богословието на Йоан Дамаскин и откъси от писанията на църковните отци (л. 1а-164б. Липсват описание на съдържанието и прологът,част от глава 11, част от глава 12, глава 32; на л. 165а-172а - Сказание за чудесата на св. Богородица (ХVІІІ в.), от л. 172а до края - Слово на константинополския патриарх Генадий за вярата (ХVІІ в.)

Тип писмо

среден полуустав (л. 1а-171б, бързопис (л. 172а-181б)

Бележки

няма

Правопис

руски със следи от български правопис

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална в началото и в края на тетрадите в средата на долното поле

Библиография

Попов, А. Описание, 95-98; Sadnik, L. Des Hl. Johannes von Damaskus, S. XXV.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

големи и средни киноварни инициали в неовизантийски стил , ва л. 1а заставка в неовизантийски стил

Колекции

KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0015.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0016.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0021.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0022.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0023.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0024.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0025.jpg

NULL. „Богословие на Йоан Дамаскин от втората половина на ХVІ в. с допълнения от ХVІІ и ХVІІІ в. Хлуд. 59“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32016