Беседа против богомилите. Хлуд. 61

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _61

Название на ръкописа

Беседа против богомилите. Хлуд. 61

Брой кадри

5

Датировка

ХІХ в.

Обем на ръкописа

86 л.

Съдържание

Беседа против богомилите (л. 1а-82б); поучение от Патерика (л. 82б-83б); списък на главите на Беседата (л. 84а); послесловие на преписвача (л. 84б-86)

Тип писмо

бързопис от втората четвърт на ХІХ в.

Бележки

л. 85 а - стихотворна похвала на Козма Презвитер

Правопис

руски,

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

хххх

Библиография

Попов, А. Описание, с. 119; Бегунов, Ю. Козма Пресвитерь в славянских литературах. С., 1973, с. 10, 20, 24, 254, 520-521.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма

Колекции

KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_59-61-126_0013.jpg

NULL. „Беседа против богомилите. Хлуд. 61“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32015