Постнически слова на Василий Велики. Хлуд. 8д

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _8D

Название на ръкописа

Постнически слова на Василий Велики. Хлуд. 8д

Брой кадри

10

Датировка

1444 г.

Обем на ръкописа

308 л. (заснети л. 42б-50б)

Съдържание

Постнически слова на Василий велики с негово предисловие (л. 1а-302б), монашески правила от Василий Велики (л. 303а-307а), монашески правила на трапезата от различни светци (л. 307б-308б).

Тип писмо

едър полуустав

Бележки

бележка на Гаврил Урик

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

арабски цифри в горния десен край

Библиография

Попов, А. Первое прибавление, с. 7, Турилов, А. Предварительный список славяно-русских рукописных книг ХІV в., хранящихся в СССР. М., 1986, с. 63, Охотина, Турилов. Дополнения, с. 54, Каталог, с. 86, № 79.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

киноварна заставка с растителни елементи на л. 1а; л. 43а голяма заставка в балкакски стил, л. 43 а голям неовизантийски инициал

Колекции

KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0021.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0022.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0023.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0024.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0025.jpg KMNC_MF_Chlud_241-1D-2D-8D_0026.jpg

NULL. „Постнически слова на Василий Велики. Хлуд. 8д“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32012