Апостол. Хлуд. 40

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _40

Название на ръкописа

Апостол. Хлуд. 40

Брой кадри

3

Датировка

първа половина на ХІV в.

Обем на ръкописа

241 л.

Съдържание

текст на апостолските Деяния и Послания

Тип писмо

среден полуустав

Бележки

л. 203б, л. 235б

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

арабски цифри в горното дясно поле

Библиография

Попов, А. Описание..., 34-35; Георгиевски, М. Македонско книжевно наследство од ХІ до ХVІІІ век. Скопиjе, 1979, с. 135; Турилов, А. О времени и местосоздания пергаменного евангелия "Мемнона книгописца" (БАН, Доброхот. 26). - Информационный бюллетень. Вып. 26. М., 1992, с. 17, с. 34; Каталог с. 31, № 22

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

геометрична П-образна заставка, големи и средни неовизантийски инициали

Колекции

KMNC_MF_Chlud13-40-42-46-31_0005.jpg KMNC_MF_Chlud13-40-42-46-31_0006.jpg KMNC_MF_Chlud13-40-42-46-31_0007.jpg

tatyana. „Апостол. Хлуд. 40“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32009