1. Пролог за мартенското полугодие; 2. Пролог за септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1221М

Название на ръкописа

1. Пролог за мартенското полугодие; 2. Пролог за септември-февруари

Брой кадри

31

Датировка

1. ХVІ в. (1599 г.); 2. ХІV в.

Обем на ръкописа

1. няма данни; 2. няма данни, в две колони

Съдържание

1. Поучение за евангелист Марк от Климент Охридски (л. 170а-172а); Слово за предпразненство за Успение Богородично (14 август); Успение на Богородица (15 август); 2. Слово за Богоявление (л; 205б-207б, 6 януари); Поучение за Богоявление от Климент Охридски (л. 207б-

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило на 8 април 1968 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов). С., 1970, с. 126, № 40; Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.1а (Станчев определя Поучението за ев. Марк като конкретизация на общото Климентово поучение в памет на апостол или мъченик).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

1. Централната научна библиотека на Украинската АН в Киев (преди това е бил в Историко-филологическия институт в Нежин); 2. Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург

Библиотека

1. Централната научна библиотека на Украинската АН в Киев (преди това е бил в Историко-филологическия институт в Нежин); 2. Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

1. Неж. 19; 2. РНБ А.І.264

Колекции

NABAN_SB5_1221M_0001.jpg NABAN_SB5_1221M_0002.jpg NABAN_SB5_1221M_0003.jpg NABAN_SB5_1221M_0004.jpg NABAN_SB5_1221M_0005.jpg NABAN_SB5_1221M_0006.jpg NABAN_SB5_1221M_0007.jpg NABAN_SB5_1221M_0008.jpg NABAN_SB5_1221M_0009.jpg NABAN_SB5_1221M_0010.jpg NABAN_SB5_1221M_0011.jpg NABAN_SB5_1221M_0012.jpg NABAN_SB5_1221M_0013.jpg NABAN_SB5_1221M_0014.jpg NABAN_SB5_1221M_0015.jpg NABAN_SB5_1221M_0016.jpg NABAN_SB5_1221M_0017.jpg NABAN_SB5_1221M_0018.jpg NABAN_SB5_1221M_0019.jpg NABAN_SB5_1221M_0020.jpg NABAN_SB5_1221M_0021.jpg NABAN_SB5_1221M_0022.jpg NABAN_SB5_1221M_0023.jpg NABAN_SB5_1221M_0024.jpg NABAN_SB5_1221M_0025.jpg NABAN_SB5_1221M_0026.jpg NABAN_SB5_1221M_0027.jpg NABAN_SB5_1221M_0028.jpg NABAN_SB5_1221M_0029.jpg NABAN_SB5_1221M_0030.jpg NABAN_SB5_1221M_0031.jpg

maya. „1. Пролог за мартенското полугодие; 2. Пролог за септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31853