Измарагд

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1220М

Название на ръкописа

Измарагд

Брой кадри

6

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

206 листа

Съдържание

Наставление за празници от Климент Охридски (надписано като Поучение за апостол или мъченик от Йоан Златоуст) - л. 192б-194а; Поучение за апостол или мъченик (надписано като Златоустово) - л. 194а-196а

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма данни

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило на 8 април 1968 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов). С., 1970, с. 59, № 16, л. 91, № 16; Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 60, № 1, 61, № 3.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Библиотека

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Вилн. 79

Колекции

NABAN_SB5_1220M_0001.jpg NABAN_SB5_1220M_0002.jpg NABAN_SB5_1220M_0003.jpg NABAN_SB5_1220M_0004.jpg NABAN_SB5_1220M_0005.jpg NABAN_SB5_1220M_0006.jpg

maya. „Измарагд“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31852