1. Чети-миней; 2. Сборник със слова и поучения

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

а.е. 1090

Название на ръкописа

1. Чети-миней; 2. Сборник със слова и поучения

Брой кадри

33

Датировка

1. ХV в. (1489 г.); 2. ХVІ в.

Обем на ръкописа

1. няма данни, в две колони; 2. 287 листа

Съдържание

1. Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил (л. 74а-78а); Похвално слово за Никалай Чудотворец (второ), приписвано на Климент Охридски (л. 196б-199а); Похвално слово за пророк Илия (л. 232а-236а); Поучение за светия пост (л. 315б-317а); 2. Похвално слово за св. Димитър Солунски от Климент Охридски (л. 60а-62а); Похвално слово за Николай Чудотворец (второ), приписвано на Климент Охридски (л. 91б-94а); Похвално слово за Йоан Кръстител от Климент Охридски (л. 144а-147б); Похвално слово за пророк Илия (л. 251б-253а); Похвално слово за Успенсие Богородично от Климент Охридски (л- 275а-276а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма данни

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 26 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

1. Лебедев, А. Рукописи Церковно-архелогического музея Киевской духовной академии. Т. І, Саратов, 191`6, с. 161-167, № 415; Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов). С., 1970, с. 247, № 30, с. 681, № 68; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. ІІ (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова). С., 1977, с. 99, № 10. 2. Петров, Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. Вып. І. М., 1891, с. 206; Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов). С., 1970, с. 225, № 17, с. 380-381, № 12; с. 681, № 67, с. 755-756, № 23; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. ІІ (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова). С., 1977, с. 101, № 30.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

1. Централната научна библиотека на Украинската АН (преди това е бил собственост на Църковно-археологическия музей при Духовната академия в Киев); 2. Същата библиотека

Библиотека

1. Централната научна библиотека на Украинската АН (преди това е бил собственост на Църковно-археологическия музей при Духовната академия в Киев); 2. Същата библиотека

Добавил ресурса

nelly

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

1. ДА 415; 2. № 116 (Аа 1282) от Сбирката на митрополит Макарий в Киев

Колекции

NABAN_SB5_1090М_0001.jpg NABAN_SB5_1090М_0002.jpg NABAN_SB5_1090М_0003.jpg NABAN_SB5_1090М_0004.jpg NABAN_SB5_1090М_0005.jpg NABAN_SB5_1090М_0006.jpg NABAN_SB5_1090М_0007.jpg NABAN_SB5_1090М_0008.jpg NABAN_SB5_1090М_0009.jpg NABAN_SB5_1090М_0010.jpg NABAN_SB5_1090М_0011.jpg NABAN_SB5_1090М_0012.jpg NABAN_SB5_1090М_0013.jpg NABAN_SB5_1090М_0014.jpg NABAN_SB5_1090М_0015.jpg NABAN_SB5_1090М_0016.jpg NABAN_SB5_1090М_0017.jpg NABAN_SB5_1090М_0018.jpg NABAN_SB5_1090М_0019.jpg NABAN_SB5_1090М_0020.jpg NABAN_SB5_1090М_0021.jpg NABAN_SB5_1090М_0022.jpg NABAN_SB5_1090М_0023.jpg NABAN_SB5_1090М_0024.jpg NABAN_SB5_1090М_0025.jpg NABAN_SB5_1090М_0026.jpg NABAN_SB5_1090М_0027.jpg NABAN_SB5_1090М_0028.jpg NABAN_SB5_1090М_0029.jpg NABAN_SB5_1090М_0030.jpg NABAN_SB5_1090М_0031.jpg NABAN_SB5_1090М_0032.jpg NABAN_SB5_1090М_0033.jpg

nelly. „1. Чети-миней; 2. Сборник със слова и поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31834