Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

а.е. 1079

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

421 листа

Съдържание

Поучително слово за Преображение от Климент Охридски (л. 359а-360а); Страст на мчк Дометиан (л. 361); Поучително слово за предпразненство на Успение Богородично от Климент Охридски (л. 380б-381а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма данни

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 26 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Добрянский,Ф.Н. Описание..., с. 198; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов), С., 197-0, с. 732, № 75 и с. 746р № 9.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Библиотека

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Вилн. 99

Колекции

NABAN_SB5_1079M_0001.jpg NABAN_SB5_1079M_0002.jpg NABAN_SB5_1079M_0003.jpg NABAN_SB5_1079M_0004.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31630