Пролог за месеците март-август

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

а.е. 1077

Название на ръкописа

Пролог за месеците март-август

Брой кадри

6

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

124 пергаменти листа в две колони

Съдържание

Поучение за Благовещение от Климент Охридски (л. 25а-25б, 25 март)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма данни

Правопис

полуустав

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 26 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Шумилов, В. Н. Обзор докуметальных материалов, Центрального государственного архива древных актов по истории СССР периода феодализма ХІ-ХVІ вв. М., 1954, с. 59; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. І (обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов), С., 1970, с. 537, № 8.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен архив за древни актове (ЦГАДА) - Москва, ф. 381

Библиотека

Държавен архив за древни актове (ЦГАДА) - Москва, ф. 381

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ЦГАДА 176 (преди това ръкописът е бил собственост на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1077M_0001.jpg NABAN_SB5_1077M_0002.jpg NABAN_SB5_1077M_0003.jpg NABAN_SB5_1077M_0004.jpg NABAN_SB5_1077M_0005.jpg NABAN_SB5_1077M_0006.jpg

maya. „Пролог за месеците март-август“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31629