Пролог за месеците юни, юли и август

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1081

Название на ръкописа

Пролог за месеците юни, юли и август

Брой кадри

14

Датировка

ХVІ в. (1530 г.)

Обем на ръкописа

404 хартиени листа общо

Съдържание

Мъчение на вмчк Юлиян (л. 207а); Слово от Патерика за монаха, изпаднал в любодеяние (л. 207б); Слово за немилистивите богати (208а); Памет на мчнци Трофил, Теофил и останалите 14 свети мъченици (л. 209а, 24 юли); Поучение за Преображение на Климент Охридски (л. 270б); Поучение за предпразненство на Св. Богородица (л. 314б); Слово от Патерика (л. 315а); Слово за Успение Богородично (л. 316б-318б, 15 август); Поучение за Успение Богородично, приписвано на Климент Охридски (л. 318б-

Тип писмо

полуустав

Бележки

Приписка с годината

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 26 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской Публичной Библиотеке церковнославянских и русских. Вильнюс, 1882, с. 199-201.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Библиотека

Библиотека на Литовската АН, ф. 19

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Вилн. 101(191)

Колекции

NABAN_SB5_1081M_0001.jpg NABAN_SB5_1081M_0002.jpg NABAN_SB5_1081M_0003.jpg NABAN_SB5_1081M_0004.jpg NABAN_SB5_1081M_0005.jpg NABAN_SB5_1081M_0006.jpg NABAN_SB5_1081M_0007.jpg NABAN_SB5_1081M_0008.jpg NABAN_SB5_1081M_0009.jpg NABAN_SB5_1081M_0010.jpg NABAN_SB5_1081M_0011.jpg NABAN_SB5_1081M_0012.jpg NABAN_SB5_1081M_0013.jpg NABAN_SB5_1081M_0014.jpg

maya. „Пролог за месеците юни, юли и август“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31626