Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1069_1М

Название на ръкописа

Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Брой кадри

15

Датировка

ХІІІ-ХІV в.

Обем на ръкописа

181 л., текстът е в две колони; тук са заснети само л. 10-11б; л. 111б-113а; л. 117а-118 б.

Съдържание

не съм попълнила четивата от (л. 10а) Поучение на предпразненство на Рождество Богородично от Климент Охридски (л. 10б); Поучение за Рождество Богородично от Климент Охридски (л. 11а-11б); Похвално слово за тримата отроци, предполагаемо Климентово (л. 111б-112б); Поучение за предпразненство на Рождество Христово (л. 117а-117б); Слово за Рождество Христово (л. 117б-118а); Поучение за Рождество Христово от Климент Охридски (л. 118а-118б).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

горе на всяка страница с арабски цифри

Библиография

Шумилов, В. И. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов по истории СССР периода феодализма ХІ-ХVІ в. Москва, 1954, с. 59; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 187-197; с. 188, № 7; с. 313-328, с. 314, № 5; с. 329-353, с. 333, № 7 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-161; с. 133, № 9 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 42-94 (?-); № 50 (?+); № 55 (?+).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

инициали в геометричен стил
Няма

съдържание

Тип. 158 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1069_1M_0001.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0002.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0003.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0004.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0007.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0008.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0009.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0010.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0011.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0012.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0013.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0014.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0015.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0016.jpg NABAN_SB5_1069_1M_0017.jpg

NULL. „Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31625