Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1068М

Название на ръкописа

Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Брой кадри

29

Датировка

ХІІІ-ХІV в.

Обем на ръкописа

299 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 15б-18а; л. 29а-29б; 87а-90а; 99б-102б; 120а-123б

Съдържание

Поучение за предпразненство на Рождество Богородично от Климент Охридски (л. 15б-16а); Слово за Рождество Богородично - 8 септември (л. 16а-16б); Поучение за Рождество Богородично от Климент Охридски - 8 септември (л. 17а-18а); Поучение за предпразненство на Въздвижение от Климент Охридски (л. 29а-29б); Слово от Патерика (л. 29б); Слово за тримата отроци (л. 87а-87б); Слово за тримата отроци от Климент Охридски (обширна редакция) - л. 87б-90); Поучение за предпразненство на Рождество Христово от Климент Охридски (л. 99б-100б); Слово за Рождество Христово и Слово за поклонение на влъхвите, Слово за Йосиф (л. 100б-101а); Поучение за Рождество Христово от Климент Охридски - обширна версия (л. 101а-102а); Поучение за предпразненство на Сретение Господне от Климент Охридски (л. 120а-122а); Поучение за Сретение Господне от Климент Охридски (л. 122а-123б)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 25 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе на всяка страница с арабски цифри

Библиография

Шумилов, В. И. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов по истории СССР периода феодализма ХІ-ХVІ в. Москва, 1954, с. 59; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 186-197; с. 188, № 4; с. 198-208, с. 198, № 4; с. 209-214, с. 209, № 3; с. 313-328, с. 314, № 4; с. 329-353, с. 333, № 6; с. 397-404, с. 397, № 4; с. 405-414, с; 405, № 4 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-161; с. 133, № 8 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 42-94 (?-); № 50 (?+); № 57 (?+); № 51 (?); с. 74, № 9 (?-).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Тип. 157 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1068M_0001.jpg NABAN_SB5_1068M_0002.jpg NABAN_SB5_1068M_0003.jpg NABAN_SB5_1068M_0004.jpg NABAN_SB5_1068M_0005.jpg NABAN_SB5_1068M_0006.jpg NABAN_SB5_1068M_0007.jpg NABAN_SB5_1068M_0008.jpg NABAN_SB5_1068M_0009.jpg NABAN_SB5_1068M_0010.jpg NABAN_SB5_1068M_0013.jpg NABAN_SB5_1068M_0014.jpg NABAN_SB5_1068M_0015.jpg NABAN_SB5_1068M_0016.jpg NABAN_SB5_1068M_0017.jpg NABAN_SB5_1068M_0018.jpg NABAN_SB5_1068M_0019.jpg NABAN_SB5_1068M_0020.jpg NABAN_SB5_1068M_0021.jpg NABAN_SB5_1068M_0022.jpg NABAN_SB5_1068M_0023.jpg NABAN_SB5_1068M_0024.jpg NABAN_SB5_1068M_0025.jpg NABAN_SB5_1068M_0026.jpg NABAN_SB5_1068M_0027.jpg NABAN_SB5_1068M_0028.jpg NABAN_SB5_1068M_0029.jpg NABAN_SB5_1068M_0030.jpg NABAN_SB5_1068M_0031.jpg

maya. „Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31624