Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1064ІІ_3М

Название на ръкописа

Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Брой кадри

5

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

202 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 190а-192а

Съдържание

Поучение за Сретение Господне (л. 190а-190б); Поучение за Сретение Господне от Климент Охридски (л. 190б-192а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 25 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе на всяка страница с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 405-414; с. 405-406, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 57 (?+).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Тип. 154 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1064II_3M_0001.jpg NABAN_SB5_1064II_3M_0002.jpg NABAN_SB5_1064II_3M_0003.jpg NABAN_SB5_1064II_3M_0004.jpg NABAN_SB5_1064II_3M_0005.jpg

maya. „Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31623