Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1064ІІ_2М

Название на ръкописа

Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Брой кадри

5

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

202 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 134а-134б; л. 143а-143б; л. 189б

Съдържание

Похвално слово за тримата отроци (обширна редакция), предполагаемо Климентово (л. 134б-134б) - от средата до края; Поучение за Рождество Христово от Климент Охридски (л. 143а-143б); Поучение за предпразненство на Сретение Господне от Климент Охридски (л.189б, непълно)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 25 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе на всяка страница с арабски цифри

Библиография

Шумилов, В. И. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов по истории СССР периода феодализма ХІ-ХVІ в. Москва, 1954, с. 59; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 329-362, с. 332, № 3; с. 397-404; с. 397, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-161; с. 133, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 55 (?+); с. 64, № 42-49 (?-).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Тип. 154 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1064II_2M_0001.jpg NABAN_SB5_1064II_2M_0002.jpg NABAN_SB5_1064II_2M_0003.jpg NABAN_SB5_1064II_2M_0004.jpg NABAN_SB5_1064II_2M_0005.jpg

maya. „Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31512